Quyền lợi và ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết

Thành viên Bạc:

  • Được giảm 5% trên tổng hóa đơn mua hàng.
  • Hưởng ưu đãi khi mua sản phẩm được tặng 1 sản Phẩm tương tự bất kỳ.

Thành viên Vàng:

  • Được giảm 8% trên tổng hóa đơn mua hàng.
  • Hưởng ưu đãi khi mua sản phẩm được tặng 1 sản Phẩm tương tự bất kỳ.

Thành viên Bạch Kim:

  • Được giảm 10% trên tổng hóa đơn mua hàng.
  • Hưởng ưu đãi khi mua sản phẩm được tặng 1 sản Phẩm tương tự bất kỳ.

Thành viên Kim Cương:

  • Được giảm 12% trên tổng hóa đơn mua hàng.
  • Hưởng ưu đãi khi mua sản phẩm được tặng 1 sản Phẩm tương tự bất kỳ.

Ưu đãi đặc biệt dành cho thành viên Bạch Kim và Kim Cương khi mua sắm trong thời gian chương trình khuyến mãi đang diễn ra. Chi tiết sẽ được liệt kê rõ tại các chương trình event.

Lưu Ý: Cấp bậc thành viên và tổng tiền chi tiêu mua sắm tại shop Béo Bảnh Bao được dựa trên cơ sở trong 365 ngày gần nhất.