CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN NGƯỜI TIÊU DÙNG

NỘI DUNG CHI TIẾT CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN NGƯỜI TIÊU DÙNG


MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

– Chính sách bảo mật này nhằm giúp Quý khách hiểu về cách website thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mình thông qua việc sử dụng trang web, bao gồm mọi thông tin có thể cung cấp thông qua trang web khi Quý khách đăng ký tài khoản, đăng ký nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi, hoặc khi Quý khách mua sản phẩm, dịch vụ, yêu cầu thêm thông tin dịch vụ từ chúng tôi.Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách để liên lạc khi cần thiết liên quan đến việc Quý khách sử dụng website của chúng tôi, để trả lời các câu hỏi hoặc gửi tài liệu và thông tin Quý khách yêu cầu.

– Quý khách nên phải đảm bảo những thông tin cung cấp là đầy đủ, chính xác và cập nhật thông tin khi có bất kỳ thay đổi, Béo Bảnh Bao không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Quý khách cung cấp không chính xác.

– Béo Bảnh Bao chỉ giữ thông tin của Quý khách trong thời gian luật pháp yêu cầu.


ĐỐI TƯỢNG TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN

– Béo Bảnh Bao cam kết sẽ không chia sẻ thông tin cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng. Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của quý khách trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:- Khi có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền

– Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích và tuyệt đối không chuyển cho bên thứ ba.


ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

– HỘ KINH DOANH THỜI TRANG BIG SIZE BÉO BẢNH BAO
– Địa chỉ:  42 Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận 11, Tp.HCM
– Giấy chứng nhận đăng kí hộ kinh doanh số: 41K8024325 do UBND Thành phố Hồ Chi Minh, Quận 11, cấp ngày 07/01/2022. Mã số thuế: 031339009.001
– Hotline: 0899.322.418


PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH

– Quý khách có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với Ban quản trị website.

– Quý khách có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin đến Ban quản trị của website. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của Quý khách tùy theo mức độ, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.


 

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

– Thông tin cá nhân của thành viên được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của Quý khách chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Quý khách trừ trường hợp quy định tại Mục 2 hoặc trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.


 

CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CÁ NHÂN BỊ SỬ DỤNG SAI MỤC ĐÍCH, PHẠM VI ĐÃ THÔNG BÁO

– Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, khách hàng liên lạc Béo Bảnh Bao tại Facebook, hoặc gọi số Hotline 0899.322.418 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 3 ngày làm việc (trừ chủ nhật) kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.